Báo cáo khoa học của Trung tâm POHE tại Ngày hội việc làm 2015

Vai trò của giáo dục Đại học đã thay đổi mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Ngày nay, giáo dục Đại học được xem như là yếu tố chính cho phát triển kinh tế xã hội.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa giáo dục Đại học và thị trường lao động đã thu hút sự chú ý đặc biệt: chính phủ chú trọng đến đầu ra của giáo dục Đại học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; các nhà tuyển dụng đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận công việc thực tế; và sinh viên yêu cầu một bậc giáo dục trang bị cho họ những kiến thức chuyên môn phù hợp với thị trường lao động ngày càng biến động.

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm 2015 tại trường Đại học Nông Lâm Huế, PGS.TS. Trần Đăng Hòa (Giám đốc Trung tâm POHE tại Đại học Nông Lâm Huế) đã có bài báo cáo quan trọng về “Chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp và ứng dụng” trước các đại biểu tham gia ngày hội, các nhà tuyển dụng và hoạch định chính sách giáo dục. Bài báo cáo nhằm làm rõ ý nghĩa của chương trình giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay và nêu lên vai trò của các doanh nghiệp trong việc quyết định sự thành công của chương trình.


Ảnh 1: Các đại biểu tham gia Lễ khai mạc

Thông qua bài trình bày, những suy nghĩ về việc hướng tới sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường đã được dấy lên, đánh dầu bước khởi đầu cho những hợp tác khả thi trong tương lai.

Viết bình luận