Đi tìm đáp số cho bài toán "Mở rộng chương trình đào tạo Pohe"

Tính tới đầu năm 2014, Dự án POHE 2 đã trải qua một nửa chặng đường (2013-2015). Nếu như trong

thời gian qua, Dự án đã hoàn thành tốt mục tiêu “củng cố những kết quả đã đạt trong giai đoạn 1” thì trong 2

năm tới, mục tiêu trọng tâm của Dự án sẽ là giải quyết bài toán “Mở rộng chương trình đào tạo POHE trong

hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam: như thế nào và bằng cách nào?”. Đây cũng là một trong những nội dung

quan trọng được thảo luận tại Hội nghị giữa kỳ Dự án POHE 2 tổ chức tại Hà Nội ngày 18/03/2014 vừa qua.

Làn sóng lan tỏa chương trình POHE trong các trường Đại học

Qua kết quả khảo sát chương trình đào tạo tại 8 trường Đại học tham gia Dự án cho thấy, các

chương trình đào tạo POHE được triển khai từ giai đoạn 1 đã đạt được những kết quả tích

cực, được người học và thế giới việc làm công nhận. Số lượng sinh viên đăng ký theo học

chương trình POHE liên tục tăng qua các năm học, đồng thời cán bộ quản lý, giảng viên,

sinh viên đã có nhận thức rõ hơn về quá trình quản lý và tổ chức đào tạo theo cách tiếp cận

hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Dự án POHE giai đoạn 2 đã giúp các trường Đại học ngày

càng hoàn thiện phương thức tổ chức và quản lý chương trình POHE thông qua các hoạt

động của Dự án như khảo sát thị trường lao động, quản lý môi trường học tập, truyền thông

với công giới, khảo sát sinh viên và cựu sinh viên….

Với những điều kiện thuận lợi kể trên, nhiều trường Đại học tham gia Dự án đã có kế hoạch

mở thêm những chương trình POHE mới. Phát biểu tại Hội nghị, Ông Bùi Anh Tuấn – Vụ

trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Giám đốc Dự án POHE 2 khuyến khích “các trường nhân rộng

chương trình đào tạo POHE sang các ngành nghề khác cũng như cần chủ động đề xuất

những cơ chế, chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững của chương trình POHE.”

“Các trường nhân rộng chương trình đào tạo POHE sang các ngành nghề khác cũng như

cần chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững của

chương trình POHE”, ông Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Tại Hội nghị, Ông Siep Littooij – đồng Giám đốc Dự án POHE 2 – đã giới thiệu

những hoạt động sẽ được triển khai trong thời gian tới để hiện thực hóa mục tiêu mở

rộng chương trình POHE. Về kỹ thuật, Dự án sẽ xúc tiến việc thành lập các trung tâm

đào tạo POHE để triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ

quản lý POHE; hoàn thiện hệ thống tài liệu giảng dạy để sử dụng tại trung tâm; xây

dựng tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE; xuất bản các Cẩm nang và báo cáo

nghiên cứu để phổ biến khái niệm POHE tới phạm vi rộng hơn.

Về chính sách, Dự án POHE 2 sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng

các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục Đại học để tạo thuận lợi cho sự hình thành và

phát triển của các chương trình POHE nói riêng và các cơ sở giáo dục Đại học định

hướng ứng dụng nói chung. Bên cạnh đó, Dự án sẽ tổ chức một diễn đàn cấp Quốc

gia vào tháng 11/2014 nhằm thảo luận về khung chính sách và pháp lý cho các

trường triển khai chương trình POHE.

Về tài chính, Dự án cũng đưa ra những cơ chế hỗ trợ linh hoạt và đa dạng hơn nhằm

đảm bảo hiệu quả hoạt động của các trung tâm đào tạo POHE cũng như chất lượng

của các chương trình POHE mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ban Quản lý Dự án POHE 2 –

ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các trường trong việc triển khai chương trình

đào tạo POHE cũng như trong hợp tác thực hiện các hoạt động của Dự án POHE 2.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các trường Đại học, Dự án POHE 2, Bộ Giáo dục

và Đào tạo sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả để tìm ra lời giải cho bài

toán “mở rộng chương trình đào tạo POHE”./.

Dự án POHE 2

Viết bình luận