GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE TẠI VIỆT NAM

 

Chương trình đào tạo pohe là gì?

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE (Profession Oriented Higher Education) là chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề

nghiệp được xây dựng trong khuôn khổ Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan với sự giúp đỡ của các chuyên gia giáo dục Hà

Lan.

* Chương trình được thiết kế theo hướng công nghệ cao:

(1) Đào tạo theo nhu cầu của thế giới việc làm.

(2) Đào tạo theo hướng “lấy người học làm trung tâm”.

(3) Học qua trải nghiệm, học tập dựa trên năng lực.

(4) Phối hợp nhiều phương pháp dạy và học tích cực.

* Lợi ích của người học

(1) Được định hướng nghề nghiệp sớm.

(2) Tăng cơ hội tìm kiếm việc làm.

(3) Có cơ hội trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp thông qua việc đi điều tra thực địa, thực tập nghề nghiệp

tại cơ sở, làm đồ án sinh viên, thực tập tốt nghiệp.

(4) Được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết.

(5) Được trang bị các kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

- Năng lực lãnh đạo

- Tính năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

* Các chương trình đào tạo POHE tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1. Ngành KHOA HỌC CÂY TRỒNG

2. Ngành CHĂN NUÔI THÚ Y

3. Ngành LÂM NGHIỆP

4. Ngành KHUYẾN NÔNG

5. Ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

6. Ngành KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Trung tâm POHE trường ĐHNLTN

Viết bình luận