Hội thảo xây dựng hồ sơ nghề nghiệp

Đến dự với hội thảo, về phía khách mời gồm PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Nguyễn Ngọc Truồi – Trưởng khoa Cơ Bản,... Về phía khoa Lâm nghiệp gồm đại diện BCN khoa, toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa.

Nội dung buổi hội thảo tập trung vào các vấn đề đổi mới giáo dục đại học. Đổi mới giáo dục đại học là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước tăng cường đầu tư cho giáo dục đại học, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục đại học. Để đổi mới toàn diện, cơ bản nền giáo dục của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), Chính phủ đã ra Nghị quyết số 14/NQ-CP năm 2005, về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Trong đó quan tâm đến những thay đổi về chất lượng giáo dục, phấn đấu đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước sự phát triển và nhu cầu của xã hội, trường Đại học Nông Lâm Huế từng bước thực hiện đổi mới đào tạo đại học, cải tiến phương pháp tiếp cận trong xây dựng và phát triển khung chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất của nhà trường, kết hợp chặt chẽ với công giới trong đào tạo. Khoa Lâm Nghiệp - trường Đại học Nông Lâm Huế là một trong 3 đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ đổi mới đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp.

Bình luận

dh

dh - 1/3/2017 10:57:16 AM

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết bình luận