Khoa Nông học tổ chức Hội thảo phát triển xây dựng khung chương trình POHE

Trong khuôn khổ dự án POHE giai đoạn 2, sáng ngày 09 tháng 5 năm 2015 Khoa Nông học đã tổ chức hội thảo "Phát triển xây dựng khung chương trình POHE ngành Bảo vệ thực vật và Nông học".

          Thành phần tham dự hội thảo có sự hiện diện của đại diện Trung tâm POHE, PGS.TS. Trần Đăng Hòa – PGĐ Trung tâm, đại diện đến từ các phòng Đào tạo Đại học, Công tác sinh viên, các khoa tham gia dự án POHE trong Nhà trường và các sinh viên của Khoa Nông học, các nhà quản lý sử dụng lao động và các chuyên gia đại diện cho các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau liên quan đến ngành BVTV và NH.
          Mở đầu chương trình hội thảo TS. Lê Như Cương–Phó Trưởng khoa Nông học đã phát biểu khai mạc, giới thiệu đại biểu và lý do tổ chức hội thảo với mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích từ các đại biểu tham gia hội thảo nhằm giúp cải tiến chương trình đào tạo hai ngành BVTV và NH phù hợp với nhu cầu của xã hội.
          Về phía đơn vị tổ chức, PGS.TS. Trần Đăng Hòa - Trưởng Khoa Nông học trình bày sơ lược về Nguyên tắc phát triển chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, lưu ý khi xây dựng khung chương trình đào tạo ngành BVTV và NH. Qua đó, chỉ ra sự khác biệt giữa các khung chương trình này theo khả năng đáp ứng với nhu cầu xã hội và mục đích dự kiến của hội thảo đối với khung chương trình ngành BVTV và NH mà Khoa đang tổ chức đào tạo.
          Báo cáo trước hội thảo về quá trình triển khai dự án POHE tại Khoa Nông học đối với ngành BVTV và NH, TS. Lê Như Cương –Trưởng nhóm BVTV và PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng nhóm NH trình bày các kết quả liên quan đến điều tra khảo sát WoW, hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lựccủa sinh viên tốt nghiệp ngành BVTV và NH, khối kiến thức (module) và bản thảo khung chương trình dự kiến sẽ được thảo luận tại hội thảo.
          Phần thảo luận nhóm diễn ra sôi nổi với sự đóng góp ý kiến tích cực từ các đại biểu tham dự theo các nhóm lĩnh vực khác nhau. Các nhóm đều đã báo cáo kết quả thảo luận liên quan đến hồ sơ năng lực và khung chương trình đề xuất theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Ý kiến đề xuất từ các nhóm là rất thiết thực và mang tính thực tiễn cao đối với việc xây dựng khung chương trình mới theo định hướng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Tiếp theo phần thảo nhóm là phần kết luận riêng cho mỗi ngành nhằm làm sáng tỏ một số ý kiến của các nhóm.

Viết bình luận