Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

4.600.000₫

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30

Thời lượng: 04 buổi

Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break

Chương trình đào tạo:

- Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả

- Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ­

- Hiểu rõ bản chất của đàm phán.

- Chiến lược và sách lược đàm phán Win – Win

- Các nguyên tắc trong đàm phán

- Giao tiếp hiệu quả trong đàm phán

- Các phong cách đàm phán tiêu biểu

- Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

Có thể bạn quan tâm

 • Thiết kế đồ họa Adobe Photoshop

  2.000.000₫

 • Thiết kế đồ họa động 3D

  5.000.000₫ - 4.500.000₫

 • Phát triển dự án Mobile Apps trên HĐH iOS

  3.000.000₫ - 2.500.000₫

 • Quản trị mạng Microsoft MCSA Express + VPS + Mail

  2.500.000₫