22/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN THEO CHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN POHE

Tài về

Xem thêm

17/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

Đi tìm đáp số cho bài toán "Mở rộng chương trình đào tạo Pohe"

Tính tới đầu năm 2014, Dự án POHE 2 đã trải qua một nửa chặng đường (2013-2015). Nếu như trong thời gian qua, Dự án đã hoàn thành...

Xem thêm