17/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE TẠI VIỆT NAM

Chương trình đào tạo pohe là gì? CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE (Profession Oriented Higher Education) là chương trình giáo dục đại học theo định...

Xem thêm

17/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN THEO CHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN POHE

Chi tiết chương trình: dowload

Xem thêm