03/01/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

Từ nhà trường đến tổ ấm ở Việt Nam đang tràn ngập trong 2 chữ “bài tập”

Vấn đề áp lực học hành lại được dư luận bàn luận xôn xao sau khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng một đoạn video...

Xem thêm

03/01/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

Khoa Nông học tổ chức Hội thảo phát triển xây dựng khung chương trình POHE

Trong khuôn khổ dự án POHE giai đoạn 2, sáng ngày 09 tháng 5 năm 2015 Khoa Nông học đã tổ chức hội thảo "Phát triển xây dựng khung...

Xem thêm