22/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

Đi tìm đáp số cho bài toán “Mở rộng chương trình đào tạo POHE”

Tính tới đầu năm 2014, Dự án POHE 2 đã trải...

Xem thêm

17/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

Trung tâm đào tạo POHE – thời cơ đã đến

Chủ trương thành lập trung tâm đào tạo POHE được đề ra đúng vào thời điểm đổi mới giáo dục đại học hướng tới mục tiêu “đến năm...

Xem thêm