09/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

Mười đặc điểm chính nổi bật của giáo dục theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Pohe)

Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) là giáo dục đại học đặt mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc...

Xem thêm

09/05/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang - 0 bình luận

POHE qua góc nhìn của các trường đại học ngoài công lập

Luật Giáo dục đại học 2012 đã quy định về phân tầng giáo dục đại học (GDĐH), trong đó các cơ sở GDĐH định hướng ứng dụng sẽ trở...

Xem thêm